Home Bảo Hiểm – Trách Nhiệm – Cam Kết Chất Lượng

Bảo Hiểm – Trách Nhiệm – Cam Kết Chất Lượng

Sửa non Alpha Lipid được khẳng định là một trong những sản phẩm bổ sung tốt nhất thế giới với nhiều chứng nhận chất lượng hàng đầu như: Tiêu chuẩn vàng cấp 10 dành cho sữa tốt nhất của viện nghiên cứu sữa non hàng đầu thế giới ICR. Tiêu chuẩn quốc tế ngành công nghiệp sữa, hoạt động sinh học tiêu chuẩn quốc tế, giấy bảo hiển cho sản phẩm đến 20 triệu NZD tương đương 350 tỷ VNĐ..

Dưới đây là chứng nhận về thực phẩm bổ sung Alpha Lipid

 

0868.358.474